කටුකුරුන්ද මාණ්ඩලික තරග සාර්ථකව අවසන් වෙයි

හච් නිල දුරකතන සහකරුවා වශයෙන් කටයුතු කළ කටුකුරුන්ද මාණ්ඩලික තරග 2019 සැප්තැම්බර් 7 වැනිදා සාර්ථකව අවසන් කෙරිණි. කොළඹ මෝටර් රථ ක්‍රීඩා රියදුරන්ගේ සංගමය (CMSC) හාදිවයිනේ පැරණිතම හා පිළිගත් මෝටර් රථ ක්‍රීඩා සංගමය වන මෝටර් රථ ධාවකයින්ගේ හා යතුරුපැදි ධාවකයින්ගේ සංගමය(SLARDAR) එක්ව සංවිධානය කළ හච් සුපර් සීරීස් තරගාවලියේ තරග අංගයක් ලෙසින් එය පැවැත්විණි.

සුපර් සීරීස් තරගාවලිය වසරක් පාසා පැවැත්වෙන ආස්වාදජනක ධාවන තරගාවලි අතුරෙන් එකක් වශයෙන් ගණන් ගැනෙන්නා සේම, සේම එය පැවැත්වෙන දිනය මෝටර් රථ ධාවකයින්ගේ හා යතුරුපැදි ධාවකයින්ගේ සංගම් දින දර්ශනයෙහි වඩාත් බලාපොරොත්තු සහගත දිනයක් වශයෙන් සැලකේ. හච් විකුණුම් හා අලෙවිකරණ අංශ ප්‍රධානී රම්සීනා මොර්සත් ලායි ජයග්‍රාහකයන් හට සම්මාන පිරිනැමීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වූවාය.