ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා රග්බි කණ්ඩායමට හච් අනුග්‍රහය දක්වයි

හචිසන් ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ලංකා පුද්ගලික සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා රග්බි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයා වශයෙන් ගුවන් හමුදාව සමග අත්වැල් බැඳ ගනියි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ක්‍රීඩාව ශක්තිමත් කරන අතරෙහි, ගුවන් හමුදා රග්බි ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා නගා සිටුවීමේ දෙපාර්ශවයේම පොදු අරමුණ පෙරදැරිව, මෙම ගිවිසුම්ගත එකඟතාවයට එළඹී තිබුණි. විවිධ සමාජ ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි සහය දැක්වීමේ සුවිශාල උනන්දුවක් හා කැමැත්තක් පෙන්නුම් කර ඇති හච්, වසර පුරාම නියැළි සිටින ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයද ක්‍රීඩාව වෙයි.