සම්පත් බැංකුව හරහා හච් රීලෝඩ් ලබා ගැනීමේ පහසුකම හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ශීඝ්‍රයෙන් ම ව්‍යාප්තවන ජංගම විදුලි සංදේශන සමාගමක්වන හච්, සම්පත් බැංකුව සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් රීලෝඩ් ලබා ගැනීමේ පහසුකමක් හඳුන්වා දී ඇත. මෙම පහසුකම යටතේ මිස්ඩ් කෝල් එකක් ලබාදීම හරහා පාරිභෝගිකයන් හට රීලෝඩ් කර ගැනීමට හැකි වේ.

මෙම “මිස්ඩ් කෝල් රීලෝඩ්” පහසුකම සම්පත් බැංකුව විසින් ගොඩනගන ලද සේවාවක්වන අතර 458 අමතා ඇමතුම විසන්ධි කරමින් සම්පත් බැංකු ගිණුම හරහා ඕනෑම මොහොතක කඩිනමින් රීලෝඩ් කර ගැනීමට හච් පාරිභෝගිකයන්ට අවස්ථාව උදා වේ.

මිස්ඩ් කෝල් එක ලැබුණු විගස පාරිභෝගිකයාගේ සම්පත් බැංකු ගිණුමින් රු. 100ක් පාරිභෝගිකයාගේ හච් අංකයට යොමුවන අතර ස්වයංක්‍රියව එම අගය සම්පත් බැංකු ගිණුමින් අඩු කෙරේ. මෙම ක්‍රමය යටතේ එක් වරකට වැඩි ගණනක් රීලෝඩ් කර ගැනීමට හැකිවීම ද විශේෂත්වයකි.

මෙම පහසුකම හඳුන්වා දෙමින් හච් සමාගමේ ප්‍රතිග්‍රහණ සහ බෙදාහැරීම් සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී මෙල්රෝයි තෝමස් මහතා සඳහන් කළේ, හච් පාරිභෝගිකයන් හට වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ පහසු රීලෝඩ් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට සම්පත් බැංකුව සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීමට හැකිවීම පිළිබඳ හච් සමාගම සතුටු වන බවය.

“සම්පත් බැංකුව නිරන්තරයෙන් නවෝත්පාදන අදහස් සහ තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙමින් පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවිත පහසු කිරීමට කටයුතු කරනවා. ජංගම දුරකථනය අද ජනතාවගේ ජීවිත තුළ නැතිවම බැරි මෙවලමක් බවට පත්ව ඇති නමුත් ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම ස්ථානයකින් රීලෝඩ් කර ගැනීමට හැකි වීම පාරිභෝගිකයින්ට ඇති ඉමහත් පහසුකමකි. හච් වැනි ජංගම දුරකථන සබඳතා සමාගම් වෙත මෙම පහසුකම හඳුන්වා දීමට අප කටයුතු කළේ ඒ අනුවයි” යනුවෙන් සම්පත් බැංකුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බැංකුකරණ ඒකකයේ ප්‍රධාන කළමනාකාර දුෂ්‍යන්ත දසනායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.