හච් වෙතින් පොසොන් දන්සැලක්

හච් ශ්‍රී ලංකා සමාගම පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අඛණ්ඩව තුන්වන වරටත් අයිස්ක්‍රීම් දන්සැලක් සංවිධාන කළේය. පසුගිය ජුනි මස 14 වනදා වල්පොල දුම්රිය ස්ථානයේදී පැවැත්වුණු මෙම දන්සැල සඳහා 7,500කට අධික පිරිසක් පැමිණි අතර හච් සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය සහ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෝ ද ඊට සක්‍රීයව දායකත්වය ලබා දුන්හ.