ජෝතිශ්යද සේවා

ඔබගේ ගැටළු සඳහා පිලිතුරු සොයනවා ද. දැන් USSඪ් මගින් පෞද්ගලික ජෝතිෂ්‍ය සේවා. ඔබව නිවැරදිව සාර්ථකත්වය, දියුණුව හා සතුට ලඟා කරගැනීමට දිනපතා විශෙෂඥ උපදෙස් ලබා ගන්න.
හච් ජෝතිෂ්‍ය සේවාව  අනෙකුත් තරු ලග්න මත පදනම් වූ පත්තර, රූපවාහිනිය, රේඩියෝ ආදියෙ පලවන සම්ප්‍රධායික ජෝතිෂ්‍ය සේවාවන් වලින් බැහරව පාර්භෝගිකයා උපන් දිනය, උපන් වේලාව, උපන් ස්ථානය මගින් සේවාව සපයයි.

සේවාව ලබා දෙන්නේ කවුරුන් ද?

මෙම සේවාව ඔබ වෙත ලබා දෙන්නේ ජෝතිෂ්‍ය විශේෂඥ දේශබන්දු සුමනදාස අබේගුණවර්ධන මහතා විසිනි.

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

හච් ජෝතිෂ්‍ය සේවය (හඳහන ) යනු කුමක් ද?

හඳහන යනු හච් පාරිභෝගිකයින්ට ජෝතිෂ්‍ය මත පළ කරන සේවාවයි.

මෙම සේවාව පත්තර, අනෙකුත් ජාල ආදියෙන් සපයන ජෝතිෂ්‍ය සෙවාවන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ ඇයි?

හච් ජෝතිෂ්‍ය සේවාව  අනෙකුත් තරු ලග්න මත පදනම් වූ පත්තර, රූපවාහිනිය, රේඩියෝ ආදියෙ පලවන සම්ප්‍රධායික ජෝතිෂ්‍ය සේවාවන් වලින් බැහරව පාර්භෝගිකයා උපන් දිනය, උපන් වේලාව, උපන් ස්ථානය මගින් සේවාව සපයයි.

මෙම සේවාව සියලුම පාරිභෝගිකයන් සඳහා වලංගු ද?

ඔව්. දැන් හච් ජෝතිෂ්‍ය සේවාව පෙර ගෙවුම් සහ පසු ගෙවුම් පාරිභෝගිකයන් සියල්ලටම කෙටි පණිවුඩ ඔස්සේ ලබාගත හැක.

තවත් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

මෙම සේවාව  මගින් ලබා ගත හැක්කේ කුමන වර්ගයේ ජෝතිෂ්‍ය සේවාවන් ද?

සේවා වර්ග තුනක් ඇත. මෙම පැකේජ අතරින් ඔබ කැමති වර්ගය තෝරගත් හැක.

දිනපතා කියැවීම.-(කෙටි පණිවුඩ මගින් පෞද්ගලික හඳහන් කියැවීම )

ගුප්ත විද්‍යාව- (ඔබගේ පෞර්ෂත්වය මැනගන්න. ඔබගේ නියම ස්වරූපය හඳුනා ගන්න )

පංචාංග- (ඉදිරියෙ දී ඔබගේ හොඳම කාලය පිලිබඳ ඉපැරණි වේද ශාස්ත්‍ර ඔස්සේ දැනගන්න )

මගේ අනාවැකි ලබාගත හැක්කේ කුමන වේලාවට ද?

දිනපතා කියැවීම්- සෑම දිනකම උදෑසන 7සිට

පංචාංග අනාවැකි සෑම දිනකම උදෑසන 7 සිට ලබාගත හැක.

ගුප්තවිද්‍යා අනාවැකි සෑම සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම උදෑසන 7 සිට.

සක්‍රීය කල දිනට පසු දින සිට අනාවැකි ඔබට ලැබේ.

මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක්කේ කෙසේ ද?

*336#  අංකය අමතා භාෂාව තෝරාගන්න. පාරිභෝගිකයා සාර්ථකව සේවාව ක්‍රියාත්මක කළ විට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එ බව ඔබට දන්වනවා ඇත.

උදා: *336# අමතන්න

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා 2 තෝරන්න

දිනපතා අනාවැකි සඳහා 1 තෝරන්න.

සක්‍රීය කිරීම සඳහා 1 තෝරන්න.

තහවුරු කිරීම සඳහා 1 තෝරන්න

සේවාව ක්‍රියාත්මකයි. ස්තූතියි.

මම කැමති භාෂාවක් මගින් මෙම සේවාව මට ලබාගත හැකි ද?

ඔව්. මෙම සේවාව සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂා මගින් අත්විඳිය හැක.

මට එක් සේවා පැකේජයකට වඩා ක්‍රියාත්මක කල හැකි ද?

ඔව්. එහෙත් ගුප්තවිද්‍යා සේවාව සඳහා ඔබ හඳහන් සේවාව සහ විශේෂ නිවේදන පැකේජ සක්‍රීය කල යුතුය.

මෙම සේවාව සඳහා අදාළ ගාස්තු මොනවා ද?

අය කිරීම් 1: දිනපතා අනාවැකි මාසිකව රු. 30 සහ බදු

අය කිරීම් 2: ගුප්තවිද්‍යා අනාවැකි මාසිකව රු.20 සහ බදු

අය කිරීම්3: පංචාංග අනාවැකි මාසිකව රු.20 සහ බදු

*අය කිරීම් සිදු වන්නේ සක්‍රීය කර ඇති පැකේජ වලට අනුව ය. සුලු අය කිරීම් ඇතුලත්විය හැක. ග්‍රාහකයාගෙන් අය කර ගන්නේ ඔහුගේ දත්ථ සියල්ල ම ඇතුලත් වුවහොත් පමණී.

මම ලබාදී ඇති දත්ත වැරදිය. මට එය නිවැරදි කළ හැකි ද?

ඔව්. *336# අමතා ඔබගේ දත්ථ සංස්කරණය කළ හැකි ය.

මෙම සේවාව අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේ ද?

පාරිභෝගිකයාට ඕනෑම වෙලාවක මෙම සේවාව අක්‍රිය කළ හැක.*336# අමතා සේවාව අක්‍රිය කළ හැකි වේ.