වර්ගය: Uncategorized

හච් ආදරවන්තයින්ගේ දිනය සමරයි

හච් ශ්‍රී ලංකා සමාගම ආදරවන්තයන් වෙනුවෙන් ආදරවන්තයන්ගේ දිනය සැමරීම සඳහා සුවිශේෂී ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් සංවිධානය කළේය. හච් ඇමතුම් පැකේජ සක්‍රීය කරගත් පාරිභෝගිකයන් හට තම ආදරවන්තයා…

Hutch 4G දියත් කරයි

Hutch සන්නාමය යටතේ ජංගම බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවා සපයන මෙරට ප්‍රමුඛතම සමාගමක් වන හචිසන් ටෙලිකොමියුනිකේෂන්ස් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම දිවයින පුරා 4G සේවා දියත් කරයි. ශ්‍රී ලංකා…