පෝස්ට්පේඩ් ෆ්‍රීඩම්

ඔබ සොයන්නේ තත්පරයට අය කරන පැකේජයක් ද? එසේ නම් ඔබ හච් ගෙන එන පොස්ට්පේඩ් ෆ්‍රීඩම් පැකේජය සක්‍රිය කරගන්න.
මෙමගින් ඔබ ගන්නා ඇමතුම සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදු නොවී භාවිතා කළ හැක.

මාසික ගාස්තු Rs. 250
නොමිලේ H2H Voice
(මාසයක් සඳහා මිනිත්තු)
100
නොමිලේ H2O Voice
(මාසයක් සඳහා මිනිත්තු)
50
මිනිත්තුවට අය කෙරෙන ගාස්තු H2H H2O
(තත්පරයක් සඳහා ගාස්තු) 2.5 4.2
SMS ගාස්තු H2H H2O
(සත) 25 25
අවම ආපසු ගෙවනු ලබන තැන්පතුව Rs. 1500
සබඳතා ගාස්තු Rs. 500
එක වරක් පමණක් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ
(මිනිත්තු)
200

පහසුකම් රැසකින් හා වඩාත් නම්‍යශීලී ලෙස Hutch පසුගෙවුම් පැකේජ අපවෙතින් ලබා දෙණු ඇත. දිවයින පුරා පිහිටි Hutch Recharge මධ්‍යස්ථාන වෙතින් ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම ස්ථානයකදී බිල්පත් ගෙවීම් සිදුකල හැක.

නියමයන් සහ ගාස්තු

    • ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර නැවත ගෙවනු ලබන තැන්පතුවක් ලබා දිය යුතු ය.
    • අන්තර්ජාල ඩේටා ශේෂය දැනගැනීම සඳහා *444*2# අමතන්න නැතහොත්  “DEF” ටයිප් කර 444 . SMS කරන්න
    • මෙහි සඳහන් ගාස්තු රෝමිං සඳහා වලංගු නොවේ.
    • රජයේ අදාළ බදු අය වේ.