පෝස්ට්පේඩ් ලයිට්

ඔබ තත්පරයට අයකරන පැකේජයක් සොයන්නේද ? Hutch පසුගෙවුම් ෆ්‍රීඩම් ප්ලෑන් මගින් ඔබට එම අවස්ථාව සලසා දී ඇත. මෙමගින් කිසිදු වැඩි අයකිරීමකින් තොරව ,කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඇමතුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබ වෙත සලසා දී ඇත.

මාසික ගාස්තු Rs. 100
නොමිලේ H2H Voice
(මාසයක් සඳහා මිනිත්තු)
100
මිනිත්තුවක් සඳහා ගාස්තු H2H H2O
Rs.1 Rs.2
SMS ගාස්තු H2H H2O
25 cents 25 cents
අවම නැවත ගෙවනු ලබන තැන්පතුව Rs. 1000
සබඳතා ගාස්තු Rs. 300
එක වරක් පමණක් ලැබෙන විශේෂතා.
(Mnts)
120

පහසුකම් රැසකින් හා වඩාත් නම්‍යශීලී ලෙස Hutch පසුගෙවුම් පැකේජ අපවෙතින් ලබා දෙණු ඇත. දිවයින පුරා පිහිටි Hutch Recharge මධ්‍යස්ථාන වෙතින් ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම ස්ථානයකදී බිල්පත් ගෙවීම් සිදුකල හැක.

නියමයන් සහ කොන්දේසි

    • අමතර භාවිතා වන සෑම 1 MB සදහා සත 30ක් අය කෙරේ.
    • නැවත ලබාගත හැකි තැන්පතු මුදලක් අනිවාර්යයෙන්ම තැබිය යුතුය.
    • ඔබගේ ඉන්ටර්නෙට් සේවාවේ ශේෂය විමසීම සදහා *444*2# ඩයල් කරන්න නැතහොත් “DEF” ලෙස ටයිප් කර 444ට SMS කරන්න.
    • රොමිං සේවාව සදහා පෙර සදහන් ගාස්තු අදාල නොවෙයි.
    • රජයේ බදු ඇතුලත් විය යුතුය.