ස්මාර්ට් ෆෝන් සැලසුම්

ඔබගේ ඇන්ඩ්රෝයිඩ් , වින්ඩෝස් හෝ ඇපල් ස්මාර්ට් දුරකථන වල ඇති අසිරිය විඳගැනීම සදහා Hutch ස්මාර්ට් ෆෝන් පැකේජයක් තෝරා ගන්න. මෙම පැකේජ සමග නොමිලේ කථා කාලයක් , SMS සහ ඉන්ටෙර්නෙට් මගින් ඔබගේ ස්මාර්ට් ෆෝනයේ අත්දැකීම් තවත් වැඩි කරනු ඇත.

මාසික ගාස්තු Rs. 240
අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය 1GB
නොමිලේ H2H මිනිත්තු 100
නොමිලේ H2H SMS 100
විනාඩියට ඇමතුම් ගාස්තු H2H H2O
Rs. 1 Rs. 2
SMS ගාස්තු H2H H2O
(සත) 10 25
අවම තැන්පතු මුදල Rs. 750
මාසික ගාස්තු Rs. 390
අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය 2GB
නොමිලේ H2H මිනිත්තු 100
නොමිලේ H2H SMS 100
විනාඩියට ඇමතුම් ගාස්තු H2H H2O
Rs. 1 Rs. 2
SMS ගාස්තු H2H H2O
(සත) 10 25
අවම තැන්පතු මුදල Rs. 1000

හච් පසුගෙවුම් ගෙවීම් දැන් වඩාත් පහසුවෙන්. ඔබට ලඟම ඇති හච් රීචාර්ජ් අලෙවිසැලෙන්  ගෙවීම් කරන්න.

  • අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට MB එකකට සත 30ක් අය කෙරේ.
  • මෙහි සඳහන් ගාස්තු රෝමිං සඳහා වලංගු නොවේ.
  • අන්තර්ජාල ප්‍රමාණයේ ඉතිරිය බලාගැනීමට *444*2# අමතන්න,නැතහොත් “DEF” to 444 SMS කරන්න.
  • ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර තැන්පතු මුදල් ගෙවිය යුතු ය.
  • රජයේ බදු අදාළ වේ.
Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps