ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඉන්ටර්නෙට් ප්ලෑන්

හච් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඉන්ටර්නෙට් පැකේජ මගින් ඕනෑම වෙලාවක  අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන්න.ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව 2GB හෝ ඊට වැඩි ඩේටා ප්‍රමාණයක් ! ඔබගේ  මිතුරන් සමග සම්බන්ධ වෙන්න, කැමතිම movie එකක් බලන්න සින්දුවක් download කරන්න ඔබට වැදගත් ප්‍රවෘත්ති ආදිය දැනගැනීමට වඩාත්ම සුදුසුයි.

මාසික ගාස්තුව ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රමාණය අවම තැන්පතුව
BROWSE INTERNET Rs.340 2GB Rs.750
Rs.430 3GB Rs.1000
Rs.699 5GB Rs.1500
MAX INTERNET Rs.999 8GB Rs.2300
Rs.1499 12GB Rs.3500
Rs.1999 16GB Rs.4500
MAX PLUS INTERNET Rs.2499 25GB Rs.5600
Rs.4999 50GB Rs.11500
මාසික ගාස්තුව ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රමාණය අවම තැන්පතුව
BROWSE INTERNET Rs.340 2GB Rs.750
Rs.430 3GB Rs.1000
Rs.699 5GB Rs.1500
MAX INTERNET Rs.999 8GB Rs.2300
Rs.1499 12GB Rs.3500
Rs.1999 16GB Rs.4500
MAX PLUS INTERNET Rs.2499 25GB Rs.5600
Rs.4999 50GB Rs.11500

හච් පසුගෙවුම් ගෙවීම් දැන් වඩාත් පහසුවෙන්. ඔබට ලඟම ඇති හච් රීචාර්ජ් අලෙවිසැලෙන්  ගෙවීම් කරන්න.

  • අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට MB එකකට සත 30ක් අය කෙරේ.
  • මෙහි සඳහන් ගාස්තු රෝමිං සඳහා වලංගු නොවේ.
  • අන්තර්ජාල ප්‍රමාණයේ ඉතිරිය බලාගැනීමට *444*2# අමතන්න,නැතහොත් “DEF” to 444 SMS කරන්න.
  • ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර තැන්පතු මුදල් ගෙවිය යුතු ය.
  • රජයේ බදු අදාළ වේ.
Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps