உங்கள் தொலைந்த/பழுதடைந்த 078/072 SIM ஐ இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்!

புதிய SIM ஐ இலவசமாக நீங்கள் கீழ் குறிப்பிட்ட வழிகளின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Call 1788

Email – CS@hutchison.lk

உங்கள் 078/072 SIM ஐ 4G SIM யிற்கு மாற்றி 7GB Dataவை இலவசமாக பெறுங்கள்!

இன்றே 4G SIM க்கு மாற்றிக் கொண்டு தினசரி 1 GB Data வீதம் 7 நாட்களுக்கு பெறுங்கள்!

புதிய SIM ஐ இலவசமாக நீங்கள் கீழ் குறிப்பிட்ட வழிகளின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Call 1788

Email – CS@hutchison.lk

Step By Step Guide

For 078 Customers

For 072 Customers

படிமுறை 01

*127# விரைவுக்குறியீட்டை அல்லது 127 குரல் மூலம் அழைக்கவும்

படிமுறை 02

புதிய SIM இலக்கத்தை பதிவு செய்யவும்.

(SIM இல் அச்சிடப்பட்ட 14 இலக்கங்கள்)

படிமுறை 03

உறுதி செய்வதற்கு 1 ஐ அழுத்தவும்

படிமுறை 04

உங்கள் புதிய 4G SIM அட்டையினை கையடக்கத்தொலைபேசியினுள் உள்ளிட முடியும்.

Hutch சேவை நிலையங்கள்

எமது எந்தவொரு Hutch விநியோகஸ்தர் அல்லது விற்பனை சேவை பகுதிக்கு விஜயம் செய்து உங்கள் SIM ஐ இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்!

உங்கள் அருகாமையிலுள்ள நிலையத்தை அறிந்து கொள்ள