நிலையான இண்டர்நெட் திட்டம்

குறைந்த கட்டணத்தில் தொந்தரவில்லாத அனுபவத்தை எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் நோக்கில் எமது பிற்கொடுப்பனவு ஸ்டான்டட் தரவு திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலுமுள்ள சீரான இணைப்பு எல்லைக்குள் பிற்கொடுப்பனவு 3ஜீ வலைப்பின்னல் ஊடாக இணைய உலகத்துக்குள் நுழையுங்கள்

11 2G Internet Packs (1)
Monthly Rental Internet Quota Min. refundable deposit
BROWSE INTERNET Rs.340 2GB Rs.750
Rs.430 3GB Rs.1000
Rs.699 5GB Rs.1500
MAX INTERNET Rs.999 8GB Rs.2300
Rs.1499 12GB Rs.3500
Rs.1999 16GB Rs.4500
MAX PLUS INTERNET Rs.2499 25GB Rs.5600
Rs.4999 50GB Rs.11500

Hutch postpaid is designed with flexibility and convenience. You can now make bill payments anytime, anywhere by visiting any Hutch Recharge Outlet island wide.

  • Excess usage will be charged at 30 cents per MB.
  • Rates Specified in the tariff sheet are not applicable when roaming.
  • To check your Internet Quota balance dial *444*2# or SMS “DEF” to 444
  • A refundable deposit must be made prior to activation.
  • Government taxes will apply.
Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps