நவநாகரீகத்து

பிந்திய நடைமுறை அல்லது நவநாகரீகத்துக்கு உதவக்கூடிய உதவிக் குறிப்புக்களை SMS மூலம் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

கீழ் உள்ள எந்தவொரு உதவிக்குறிப்பு சேவையுடன் சந்தாதாரராகுங்கள் நவநாகரீகத்துக்கான உதவிக் குறிப்புக்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கிளிஷ் ஆகிய மொழிகளில் தெரிவுசெய்யலாம்

Services Language How to Activate How to Deactivate
LOVE GURU
Tips On Love, Relationships and Dating
English and Singlish SMS REG LOVE to 7777 SMS STOP LOVE to 7777
BEAUTY TIPS
Tips on Beauty care for woman – Skin,Hair &
Total Body care
English SMS REG BTIPS to 7777 SMS STOP BTIPS to 7777
FITNESS TIPS
Tips on keeping fit and
Healthy Living
English SMS REG FIT to 7777 SMS STOP FIT to 7777
JOKES
Jokes
English SMS REG JOKES to 7777 SMS STOP JOKES to 7777
MANASA
Motivational & Inspirational
quotes from Mr. Shantha
English SMS REG MANASA to 7777 SMS STOP MANASA to 7777

*For USSD activation Dial *777#

நவநாகரீக உதவிக் குறிப்புக்கள் என்றால் என்ன?

அழகுக்குறிப்புகள், உடற்பயிற்சி குறிப்புகள், அறிவியல் செய்திகள், வாழ்க்கை சம்பந்தமான குறிப்புகளை வழங்கும் விஷேட சேவையாகும்.

இந்த சேவைக்கு எவ்வாறு பதிவு செய்து கொள்வது?

MS ஊடாகவே நீங்கள் சந்தாதாரராக இணைந்து கொள்ளலாம். REGTIPS NAME என டைப் செய்து 7777 என்ற இலக்கத்துக்கு SMS அனுப்பவும். உதாரணம்: SMS REG LOVE to 7777.

இந்தச்சேவையை எப்படி விலக்கிக்கொள்வது?

STOP TIPS NAME என டைப் செய்து 7777 என்ற இலக்கத்துக்கு SMS அனுப்பவும்.உதாரணம்: SMS STOP LOVE to 7777

இந்த சேவைக்கு எவ்வளவு அறவிடப்படும்?

மாதாந்தம் 30 ரூபா + வரி அறவிடப்படும்